• ثبت نام
درباره ما مقالات اهداف بسته بندی
اهداف بسته بندی
  1. محافظت از محصول و مصرف کننده
  2. ایجاد اطمینان از کالا
  3. فراهم کردن راحتی مصرف کننده
  4. وسیله ای برای ایجاد ارتباط با مشتری: مطالب درج شده بر روی بسته بندی و دفترچه راهنمای محصول اطلاعات مهم را به مصرف کننده منتقل می سازد.
  5. داشتن ارزش استفاده مجدد: با توجه به تنوع کالاها و مارکهای مختلف یک بسته بندی می تواند موجب متمایز و برتری محصول گردد.
  6. تقسیم بازار: با توجه به الگوهای مصرف متفاوت در جوامع و تفاوت الگوی خرید و مسائل (قدرت خرید) ، در طراحی بسته بندی باید دقت بیشتری نمود.
  7. تجلی هویت خاص برای یک محصول: باید متناسب با شخصیت و روحیات بازار مورد نیاز خود طراحی شود ، شخصیت فرد را باید با مصرف آن مرتبط سازد.
  8. بهره برداری بیشتر از بازارهای بالقوه : در بازارهای کالای مصرفی ، بسته بندی مناسب با درج مواد جدید مصرف روی بسته بندی کالا میزان مصرف آن را تشویق می کند.

جستجو

بالای صفحه