• ثبت نام
درباره ما مقالات تعاریف بسته بندی
تعاریف بسته بندی

- بسته بندی عبارت است از ساخت محفظی که سلامت کالاها محتوای خود را از مرحله بعد از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید و به فروش کمک می نماید.

- به هر محفظه ای که حاوی کالایی باشد و در محافظت و انتقال کالا تسهیل ایجاد نماید بسته گویند.

- بسته بندی پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آنها برقرار کرده و اطلاع رسانی می نماید.

- مرحوم دهخدا در فرهنگ خود بسته بندی کردن را عبارت از : بستن اشیا متفرق در یک لفاف یا در یک صندوق بیان می کند.

بسته بندی عبارت است از ساخت یا تهیه ظرف محافظی که سلامت و کالای مظروف یا محتوای خود را در فاصله زمانی بعد از تولید و در مراحل حمل و نقل ، انبارداری ، توزیع تا مصرف نهایی حفظ نموده و از صدمات احتمالی فیزیکی یا شیمیایی آن جلوگیری می نماید.

- بسته بندی را می توان پوششی از یک سیستم دانست که کالا نامیده می شود.

- بسته بندی از دیدگاه PAINE یک سیستم که زمان تهیه کالا را جهت انتقال ، توزیع ، ذخیره ، خرده فروشی و مصرف کاهش می دهد.

- یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب یا حداقل هزینه است.

- یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه تحویل کالا را به حداقل می رساند درحالی که فروش و در نتیجه سود حاصل از آن را به بالاترین حد افزایش می دهد.

- امروزه بسته بندی یا ریشه کلمات packing یا packaging و یا wrapping و یا To pack که اکثر لاتین است و به معنای حمایت کردن می آید.

 

جستجو

بالای صفحه